Skip to content

Main Content

اعضای هیات علمی دانشگاه علم و فناوری

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق

دکتر ایرج احمدی

دکتری برق قدرت
iraj.ahmadi@mazust.ac.ir

دکتر نبی اله رمضانی

دکتری برق قدرت
ramezani@mazust.ac.ir

دکتر سید رضا عبدالهی

دکتری برق الکترونیک
مدیر گروه مهندسی برق
seyedrezabdollahi@mazust.ac.ir

دکتر سید عبداله موسوی

دکتری برق قدرت
رئیس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
samousavi@mazust.ac.ir

دکتر مریم نجیمی

دکتری برق مخابرات
مدیر برنامه ، بودجه ، تحول اداری و بهره‌وری
m.najimi@mazust.ac.ir

دکتر میلاد نیاز آذری

دکتری برق قدرت
miladniazazari@mazust.ac.ir

دکتر علیرضا ذکریا زاده

دکتری برق
zakaria@mazust.ac.ir

دکتر عبدالبر ملاح

دکتری برق
mallah_a@mazust.ac.ir

دکتر مصطفی غلامی

دکتری برق
مدیر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی
m.gholami@mazust.ac.ir

دکتر معصومه خودسوز

دکتری برق قدرت
m.khodsouz@mazust.ac.ir

دکتر علی کرمانی

دکتری مهندسی برق

لیست اعضای هیات علمی گروه ریاضی

دکتر حمید محمدزاده

دکتری ریاضی - جبر
ریاست دانشگاه
hamidmohammadzadeh@mazust.ac.ir

دکتر محمد اسلامیان

دکتری ریاضی محض - آنالیز
رئیس دانشکده علوم
eslamian@mazust.ac.ir

دکتر ماریا افشاری راد

دکتری ریاضی - تحقیق در عملیات
m.afsharirad@mazust.ac.ir
مدیر گروه علوم پایه

دکتر زهره نقی زاده

دکتری ریاضی - آنالیز تابعی
z.naghizadeh@mazust.ac.ir

دکتر مریم قربانی هشتچین

دکتری ریاضی - جبر
m_ghorbani@mazust.ac.ir

دکتر زهرا ریاحی

دکتری ریاضی محض - جبر
z.riyahi@mazust.ac.ir

دکتر الهام نوبری

دکتری ریاضی - آنالیز عددی
مدیر گروه علوم کامپیوتر
e.nobari@mazust.ac.ir

دکتر کمال الدین راشدی

دکتری ریاضی
k.rashedi@mazust.ac.ir

دکتر اکبر هاشمی برزآبادی

دکتری ریاضی
معاون اداری ، مالی و مدیریت منابع
borzabadi@mazust.ac.ir

دکتر اشکان فخری

دکتری ریاضی
مدیر امور دانشجویی
a.fakhri@mazust.ac.ir

دکتر محمد عرب فیروزجایی

دکتری ریاضی
رئیس گروه امور فرهنگی و اجتماعی
m_firoozjaee@mazust.ac.ir

دکتر احمد کمندی

دکتری ریاضی
مدیر گروه ریاضیات و کاربردها
ahmadkamandi@mazust.ac.ir

دکتر علی طهماسبی

دکتری ریاضی
معاون آموزشی و پژوهشی
ali.tahmasbi@mazust.ac.ir

دکتر مسیب احمدی

دکتری ریاضی
معاون فرهنگی و دانشجویی

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی شیمی

دکتر علی پیروزی

دکتری مهندسی شیمی - بیوتکنولوژی
رئیس دانشکده مهندسی شیمی ، صنایع و عمران
a.pirouzi@mazust.ac.ir
s...

دکتر محمد رضا سرمستی امامی

دکتری مهندسی شیمی
m_r_emami@mazust.ac.ir

دکتر آرش کامران پیرزمان

دکتری مهندسی شیمی
a.kamran@mazust.ac.ir

نیما نبیان

دکتری مهندسی شیمی
مدیر امور حقوقی و قراردادها
مدیر گروه مهندسی شیمی
nimanabian@mazust.ac.ir

دکتر سید حسن حسینی

دکتری مهندسی شیمی
h.hosseini@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی صنایع

دکتر مصطفی حاجی آقایی کشتلی

دکتری مهندسی صنایع
رئیس گروه نظارت و ارزیابی
mostafahaji@mazust.ac.ir

مهدی محمود جانلو

دانشجوی دکتری مهندسی صنایع
mehdi.mahmoodjanloo@mazust.ac.ir

دکتر مهدی رنجبر بورانی

دکتری مهندسی صنایع
مدیر گروه مهندسی صنایع
mehdi.ranjbar@mazust.ac.ir

دکتر نوید صاحب جمع نیا

دکتری مهندسی صنایع
n.sahebjamnia@mazust.ac.ir

دکتر هادی عبداله زاده سنگرودی

دکتری مهندسی صنایع
رئیس گروه کارآفرینی و ارتباط با جامعه
hadi.abdollahzadeh@mazust.ac.ir

دکتر سید محمود قلعه بندی

دکتری مهندسی مکانیک
رئیس حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور بین‌الملل
ghalehbandi@mazust.ac.ir

دکتر امیر نوروزی

دکتری مهندسی صنایع
amir.noroozi@mazust.ac.ir

دکتر محسن رضایی

دکتری مهندسی صنایع
mohsen.rezaei@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی کامپیوتر

ملیحه دانش

دانشجوی دکترا کامپیوتر - نرم افزار
m.danesh@mazust.ac.ir

دکتر رضا جوانمرد علی تپه

دکتری مهندسی کامپیوتر
rezajavanmard@mazust.ac.ir

دکتر محمدمهدی پورهاشم

دکتری مهندسی کامپیوتر
مدیر گروه مهندسی کامپیوتر
pourhashem@mazust.ac.ir

دکتر علی قنبری سرخی

دکتری مهندسی کامپیوتر

دکتر جمشید پیرگزی

دکتری مهندسی کامپیوتر

دکتر محمد مهدی صغیری

دکتری مهندسی کامپیوتر

لیست اعضای هیات علمی گروه مهندسی عمران

دکتر حامد عنایتی

دکتری مهندسی عمران
مدیر گروه مهندسی عمران
hamed.enayati@mazust.ac.ir

دکتر فریبا شادان

دکتری مهندسی عمران
fariba.shadan@mazust.ac.ir

دکتر سید مهدی کیا

دکتری مهندسی عمران
مدیر امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی
mehdikia@mazust.ac.ir

دکتر سینا مجیدیان

دکتری مهندسی عمران

دکتر رضوان باباگلی

دکتری مهندسی عمران

دکتر مهدی کیانی

دکتری مهندسی عمران

لیست اعضای هیات علمی گروه دروس عمومی

سید خلیل باقری

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی
رئیس گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر
kh_bagheri...

محمد باقر نیکزاد

دکتری تربیت بدنی
mnikzad@mazust.ac.ir

مریم زکیان

کارشناسی ارشد زبان انگلیسی
مدیر گروه عمومی
m.zakian@mazust.ac.ir

لیست اعضای هیات علمی گروه علوم پایه

دکتر حمزه خانپور

دکتری فیزیک - ذرات بنیادی
مدیر امور پژوهش و فناوری
مدیر گروه فیزیک
Hamzeh.Khanpour@mazust.ac.ir